Wednesday, June 30, 2010

PENGAJIAN PERNIAGAAN KERTAS 1

PENGAJIAN PERNIAGAAN KERTAS 1

6 RENDAH

(1 JULAI - 5 JULAI 2010)

1 a) Terangkan lima persekitaran umum dan bagaimanakah persekitaran tersebut dapat mempengaruhi sesebuah perniagaan(15)b) Terangkan empat persekitaran tugas dan bincangkan bagaimanakah persekitaran tersebut boleh mempengaruhi sesebuah perniagaan. (10)


2 a) Bandingkan diantara perniagaan pemilikan tunggal, perkongsian, syarikat dan juga koperasi.(12)b) Bandingkan antara perniagaan syarikat berhad dengan koperasi. (13)