Saturday, January 30, 2010

TERMA RUJUKAN KONSEP GURU CEMERLANG
GURU CEMERLANG SEKOLAH GEMILANG

GURU CEMERLANG

1.PERIBADI


2.POTENSI


3.HASIL KERJA


4.KOMUNIKASI


5.PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN


6.SUMBANGAN PENDIDIKAN


Definisi Guru Cemerlang

Guru Cemerlang ialah guru yang mempunyai pengetahuan, kemahiran dan kepakaran yang tinggi dalam mata pelajaran khususnya dalam bidang pengajaran dan pembelajaran. Guru Cemerlang juga sentiasa berdedikasi dan bermotivasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang cemerlang secara berterusan.


Ciri-ciri Guru Cemerlang


Guru Cemerlang mempunyai cirri-ciri yang berikut dari segi kualiti:

a. Peribadi

Guru Cemerlang ialah guru yang mempunyai sahsiah yang terpuji, berketrampilan dan berpegang teguh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan awam serta peka dan prihatin terhadap keperluan pelajar yang dapat menjadi role model kepada warga pendidik.

b. Pengetahuan dan kemahiran

Guru Cemerlang ialah guru yang menguasai dan menghayati kandungan matapelajaran atau bidang pengkhususan dan kepakarannya, menjadi pakar rujuk pengajaran dan pembelajaran, bijak mengurus masa, bahan sumber, alat pengajaran dan pembelajaran, mampu mengenal pasti keperluan dan masalah pembelajaran pelajar serta menyediakan program tindakan susulan, berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi.

c. Hasil kerja

Guru Cemrlang ialah guru yang berupaya meningkatkan hasil pembelajaran (learning outcomes) kea rah membangunkan potensi pelajar selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

d. Komunikasi

Guru Cemerlang ialah guru yang memiliki kemahiran komunikasi yang tinggi serta berkemampuan menyampaikan idea dan mesej dengan berkesan dalam pelbagai situasi.


e. Potensi

Guru Cemerlang ialah guru berwawasan, proaktif, mempunyai inisiatif, bersifat responsive dan inovatif dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendidik.

f. Sumbangan kepada kemajuan pendidikan Negara

Guru Cemerlang ialah guru yang berupaya menjana idea baru dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan masing-masing dan berkongsi idea tersebut bagi meningkatkan mutu pendidikan Negara.


SASARAN KERJA TAHUNAN GURU CEMERLANG

1. Membuat perancangan pengajaran dan melaksanakan pengajaran mata pelajaran untuk mencapai tahap yang telah ditetapkan oleh Pengetua di tempat berkhidmat

DG 44 – 75% (20 – 24 WAKTU)
DG 48 – 70% (20 – 24 WAKTU)
DG 52 – 65% (18 – 20 WAKTU)
DG 54 – 60% (15- 18 WAKTU)
GRED KHAS C – 50% (15-18 WAKTU)

2. Memimpin dan membantu dalam tugas kurikulum dan ko-kurikulum berkaitan dengan mata pelajaran kepakaran di sekolah tempat berkhidmat.

DG 44 dan DG 48 (10%)
DG 52, DG 54, GRED KHAS C (15%)


3. Menjadi pakar rujuk, memberi khidmat nasihat dan membimbing guru dan pelajar dalam bidang kepakaran di tempat berkhidmat.

4. Menjalinkan kerjasama menghasilkan penulisan ilmiah, meneroka inovasi dan penemuan baru dalam bidang kepakaran dan menyumbang kepada masyarakat pendidik.

DG 44 (2%)
DG 48 (5%)

5. Menjalankan tugas-tugas khas dalam bidang mata pelajaran kepakaran di sekolah lain di peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa.

DG44 (5%)
DG48 (5%)
DG52 (5%)
DG54 (8%)
GKC (15%)


Friday, January 29, 2010

Rehat Minda Di Hujung Minggu 5


Memiliki Imej Diri Positif


Sentiasa Berfikiran dan Bersikap Positif


1.Orang yang berfikiran positif akan berusaha untuk membina kejayaan dalam dirinya


2. Allah akan berserta dengan apa yang kita fikirkan dan gambarkan dalam minda kita. Sebab itu ketika berdoa kita hendaklah menunoukan sepenuh perhatian kepada apa yang kita minta dan menggambarkan impian kita itu dalam minda.


3. Setiap masalah atau halangan perlu diatasi dengan memasukkan ke dalam minda maklumat-maklumat yang positif.


4. Kawal corak pemikiran kita dengan mengawal pergerakan badan dan mimik muka


ANTARA SIFAT YANG DIMILIKI OLEH SESEORANG JUARA ADALAH MEREKA SENTIASA BERSIKAP POSITIF


SAYA TIDAK BOLEH DAN TIDAK PERLU UBAH SESIAPA .


SAYA HANYA PERLU UBAH DIRI SENDIRI


Sentiasa Senyum


1.Apabila kita tersenyum orang yang melihat kita sentiasa berfikir..apakah nikmat, keuntungan dan rezeki yang sedang dia kecapi?....

2.Dengan cara itu akan merangsang orang tersebut untuk berusaha dengan lebih gigih lagi.

3.Inilah hikmah yang sangat tinggi nilainya hanya dengan pelaburan percuma.


4.Orang yang senyum tidak mampu untuk bersikap sombong.


Penampilan diri

1. Imej diri bukan sahaja pemanpilan luaran tetapi jugamotivasi diri dan budi pekerti yang baik dan luhur.

2. Imej diri yang positif disukai semua orang; kawan dan lawan.

3. Orang yang mempunyai imej diri yang positif akan menyebabkan orang lain gembira dengan penampilannya dan akan turut bermotivasi.

Tuesday, January 26, 2010

PENGAJIAN PERNIAGAAN KERTAS 1

PENGAJIAN PERNIAGAAN KERTAS 1


TINGKATAN 6 ATAS


MINGGU KE 5 DAN KE 6 ( 1 feb -12 feb 2010)


TAJUK : 3. FUNGSI PERNIAGAAN


SUB-TAJUK: 3.4 SUMBER MANUSIA


Pada akhir pengajaran, para pelajar dapat:

(a) Mengenalpasti definisi, peranan dan kepentingan pengurusan sumber manusia

(b) Mengenalpasti fungsi Jabatan Sumber Manusia

(c) Menjelaskan cabaran-cabaran pengurusan sumber manusia.

(d) Mengenalpasti peranan dan kepentingan penyelenggaraan pekerja.

(e) Menjelaskan secara terperinci aspek penyelenggaraan pekerja
-keselamatan
- kesihatan
- jaminan kerja

(f) Mengenalpasti definisi perhubungan industri dan kesatuan sekerja.

(g) Mengenalpasti fungsi-fungsi kesatuan sekerja

(h) Menjelaskan secara terperinci kaedah mengekalkan hubungan harmonis antara majikan dengan pekerja.

Soalan latihan berperingkat:


1. Berikan definisi konsep-konsep yang berikut:


(a) sumber manusia

(b) pengurusan sumber manusia

(c) perancangan sumber manusia

(d) inventori sumber manusia

(e) pengrekrutan

(f) pemilihan pekerja

(g) temuduga

(h) ujian pemilihan

(i) penawaran kerja

(i) induksi


2. Huraikan peranan-peranan pengurus sumber manusia.


3. Senaraikan kepentingan pengurusan sumber manusia.


4. Jelaskan fungsi jabatan sumber manusia.


5. Bincangkan faktor-faktor yang memberi cabaran dalam pengurusan sumber


6. Berpandukan gambar rajah, huraikan langkah-langkah dalam perancangan sumber manusia.


7. Jelaskan maksud analisis kerja, penghuraian kerja, dan spesifikasi kerja.


8. Bincangkan kelebihan dan kelemahan pengrekrutan pekerja dari dalam dan luar organisasi.


9. Huraikan kesilapan-kesilapan yang berlaku dalam temu duga.


10. Huraikan tujuan program induksi.


11, Berikan definisi konsep-konsep berikut:


(a) latihan

(b) pembangunan

(c) penilaian prestasi

(d) ganjaran berbentuk wang

(e) faedah organisasi

(f) tindakan disiplin

(g)perpisahan

(h) keselamatan pekerja

(i) perhubungan industri

(j) kesatuan sekerja12. Senaraikan peranan dan kepentingan program latihan.


13. Huraikan langkah=langkah damalm pembentukan dan pelaksanaan program latihan.


14. Terangkan jenis-jenis latihan.


15. Terangkan kelebihan dan kelemahan pengrekrutan pekerja dari dalam dan luar organisasi.

16. Huraikan kesilapan-kesilapan yang berlaku dalam temu duga.

17. Huraikan tujuan program induksi.

18. Berikan definisi konsep-konsep berikut:

(a) Latihan

(b) pembangunan

(c) penilaian prestasi

(d) ganjaran berbentuk wang

(e) faedah organisasi

(f) tindakan disiplin

(g) perpisahan

(h) keselamatan pekerja

(i) perhubungan industri

(j) kesatuan sekerja

19. Senaraikan peranan dan kepentingan program latihan.

20. Huraikan langkah-langkah dalam pembentukan dan pelaksanaan program latihan.

21. Terangkan jenis-jenis latihan

22. Terangkan kelebihan dan kelemahan latihan sambil kerja dan latihan di luar kerja.

23. Huraikan kaedah-kaedah dalam penilaian prestasi.

24. Huraikan masalah-masalah dalam penilaian prestasi.

25. Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian ganjaran (penentu-penentu ganjaran).

26. Senaraikan peranan dan kepentingan penyelenggaraan pekerja.

27. Senaraikan fungsi kesatuan sekerja.

28. Huraikan cara-cara mengekalkan keharmonian hubungan antara pekerja dengan majikan.

Soalan Peperiksaan STPM sebenar (1999 - 2009)

1999


2000

(f) Nyatakan lima kepentingan penilaian prestasi kepada organisasi.


2001

2 (a) Pemilihan pekerja ialah satu daripada fungsi pengurusan sumber manusia.

(i) Huraikan maksud pemilihan pekerja. (1)

(ii) Terangkan empat prosedur pemilihan pekerja yang biasa diamalkan oleh sesebuah organisasi. (12)

(b) (i) Jelaskan tiga tujuan penilaian prestasi pekerja. (3)

(ii) Nyatakan tiga masalah penilaian prestasi pekerja, dan bincangkan cara mengatasi setiap masalah itu. (9)

2002

2. (a) Huraikan maksud pengurusan sumber manusia dan kepentinganya kepada organisasi. (8)

(b) Jelaskan cabaran-cabaran yang wujud dalam aktiviti pengurusan sumber manusia yang berikut.

(i) Peningkatan bilangan wanita dalam sektor pekerjaan

(ii) Globalisasi

(iii) Kepelbagaian tenaga kerja (9)

(c) Huraikan empat kaedah yang sering digunakan dalam proses pemilihan pekerja. (8)

2005

4. (a) Jelaskan maksud pengrekrutan pekerja dan terangkan bagaimana proses pengrekrutan boleh dilaksanakan oleh sesebuah organisasi. (11)

(b) Jelaskan maksud ganjaran kewangan dan huraikan butiran bayaran yang termasuk dalam ganjaran tersebut. (6)

(c) Jelaskan ganjaran-ganjaran bukan kewangan yang perlu disediakan oleh sesebuah organisasi bagi menarik minat pemohon pekerjaan. (8)

2006

(h) Nyatakan empat jenis ujian untuk memilih pekerja. (2)

2007

(f) Perihalkan dua bahagian dalam analisis kerja. (2)

Solat


Syarat Sah Solat


1. Mengetahui masuknya waktu solat dengan yakin


2. Menghadap Kilat


3. Menutup Aurat


4. Suci daripada Najis


5. Suci daripada Hadas


Rukun Solat


1. Niat dalam Hati


2. Takbiratulihram


3. Berdiri Betul Bagi Orang yang Berkuasa


4. Membaca a-Fatihah


5. Rukuk serta Tamakninah


6. Iktidal


7. Sujud


8. Duduk antara Dua Sujud dan Tamakninah


9. Duduk Tahiyat Akhir


10. Membaca Tahiyat Akhir


11. Selawat ke Atas Nabi Muhammad SAW


12. Salam Pertama


13. Tertib.


Sunday, January 24, 2010

Rehat Minda Di Hujung Minggu 4


MENCARI KELEMAHAN DIRI

1.BERTANYA DARIPADA ORANG LAIN

- Anda tidak dapat menilai kelemahan anda secara terperinci

- Anda perlu bertanya kepada orang lain seperti sahabat karib dan keluarga

- Anda harus menerima kritikan dengan hati yang terbuka

- Kemudian bertindak untuk mengatasi kelemahan anda


2.BERTANYA KEPADA DIRI SENDIRI

- Anda harus menilai sama ada anda bersikap proaktif, dedikasi, kreatif, dan berdisiplin.

- Ciri-ciri tersebut adalah ciri-ciri insan yang Berjaya

- Berusahalah untuk menyemai sikap tersebut untuk Berjaya

3.MELALUI PENGALAMAN ANDA

-Setiap perkara yang anda lalui akan memperlihatkan kekuatan dan kelemahan anda.

-Renungkan kelemahan yang telah anda alami

-Perbaiki kelemahan dan berazam tidak mengulanginya.

Saturday, January 23, 2010

Rehat Minda Di Hujung Minggu 3MENJALIN PERHUBUNGAN ERAT DENGAN MASYARAKAT

1.MENERIMA TEGURAN MASYARAKAT

-Terima teguran masyarakat dengan sikap terbuka
-Teguran masyarakat tentu ada benarnya
-Fikirkan kebenaran teguran tersebut
-Ubah sikap anda untuk menjadi baik

2.BEKERJASAMA MENJAYAKAN AKTIVITI

-Sertai aktiviti yang diadakan seperti membersihkan kawasan kampong dan bersukan
-Mencadangkan pelbagai aktiviti di kampong seperti sukaneka.
-Bergiat dalam kegiatan berpesatuan.

3.MENJADIKAN PENGALAMAN MASYARAKAT SEBAGAI IKTIBAR

- Mendapat maklumat tentang gejala social yang berlaku.
- Anda dapat menghindari kes-kes jenayah seperti mencuri, merompak, memeras ugut.

Rehat Minda Di Hujung Minggu 2
MENJALIN PERHUBUNGAN ERAT DENGAN KELUARGA

1.BERKONGSI MASALAH DENGAN KELUARGA

- minta pendapat keluarga jika anda mempunyai sebarang masalah yang tidak mampu diselesaikan sendiri

- Keluarga anda adalah orang terbaik untuk anda meminta pandangan
- Keluarga anda semestinya benar-benar ikhlas membantu anda.
- Jangan meminta pendapat rakan kerana mereka mungkin memesongkan anda.


2.JADIKAN KELUARGA, RAKAN ANDA

- Ajaklah keluarga anda bersiar-siar jika berasa bosan
- Sertai aktiviti keluarga seperti menyertai majlis yang diadakan.


3.MENYEMAI SIKAP KASIH DAN SAYANG

- Jadikan keluarga anda tempat bergurau senda.
- Berikan perhatian kepada ibu, bapa, adik, abang, atau kakak anda.
- Bantulah mereka sekiranya mereka menghadapi masalah

Rehat Minda Di Hujung Minggu


PERHUBUNGAN SOSIAL

1. Perhubungan membawa erti pertalian antara seorang individu dengan individu lain contohnya seseorang individu dengan keluarga, jiran , dan masyarakat.

2. Sosial membawa erti segala yang berkaitan dengan persahabatan, pergaulan, dan aktiviti masa lapang.

3. Perhubungan sosial bolehlah diertikan sebagai aktiviti yang melibatkan anda dengan orang lainMENGAPAKAH PERHUBUNGAN SOSIAL PENTING?

1.Mengelakkan daripada kesepian dan mewujudkan kegembiraan

-Perhubungan sosial dapat mewujudkan perasaan gembira.
-Perasaan gembira akan meningkatkan semangat anda untuk maju.
-Hidup anda lebih ceria dan anda lebih aktif untuk melakukan pelbagai perkara.
-Jika anda berasa riang, ramai rakan ingin bergaul dengan anda.
-Hal ini akan meningkatkan lagi kegembiraan anda.

2.Berkongsi pendapat tentang sesuatu masalah

-Seseorang individu perlu mewujudkan perhubungan sosial untuk mengisi kekosongan hidup.
-Hal ini kerana seorang individu tidak boleh hidup bersendirian. Mereka memerlukan teman untuk berbicara dan berkongsi masalah.
-Individu yang tidak mempunyai teman untuk bercakap dan sering bersendirian menggalakkan mereka terjerumus ke arah perkara negative seperti dadah dan rokok.

3.Memberi teguran dan kesedaran kepada seseorang

-Anda hanya mengetahui sebahagian sahaja tentang diri anda dan selebihnya diketahui oleh orang di sekeliling anda.
-Segala perbuatan dan perlakuan anda yang tidak menyenangkan mungkin akan dilihat oleh orang sekeliling anda dan mereka akan menegur anda.
-Anda dapat mengetahui kesilapan anda dan membetulkan kesilapan tersebut.


4.Memudahkan sesuatu urusan dijalankan

-Perhubungan sosial akan memudahkan pekerjaan anda
-Anda dapat saling tolong-menolong antara satu sama lain
-Segala urusan dapat dilakukan dengan cepat dan berkesan.


5.Mengeratkan persaudaraan

-Perhubungan sosial dapat mengeratkan persaudaraan
-Anda mempunyai lebih ramai teman yang dapat membantu dan menimbulkan kegembiraan dalam hidup anda.

Friday, January 22, 2010

Learning Motivation 3


Learning Motivation 3


If what I am doing is not producing the results

that I want,


DO SOMETHING ELSE THAT WILL!


Change your approach.


Use a different strategy.


Find another way of doing it

until

you get the result you want.

Wednesday, January 20, 2010

Learning Motivation 2

Learning Motivation 2
For things to change
I MUST CHANGE FIRST.
Never blame others when things go wrong.
Look at yourself first.
Take responsibility for your actions
and
the response you get.

Friday, January 15, 2010

7 Tabiat Orang Yang Berkesan


7 Tabiat Orang Yang Berkesan

Tabiat 1: Bersikap Proaktif

Saya seorang yang bertanggungjawab.

Saya mengambil inisiatif.

Saya memilih tindakan, sikap dan mood saya sendiri.

Saya tidak menyalahkan orang lain atas tindakan saya yang salah.

Saya melakukan perkara yang betul tanpa disuruh walaupun tiada siapa yang melihat


Tabiat 2: Memulakan Sesuatu Dengan Mengingati Matlamat

Saya merancang dan menetapkan matlamat.

Saya melakukan perkara-perkara yang bermakna dan menghasilkan kelainan.

Saya seorang yang penting dalam bilik darjah dan menyumbang kepada visi dan misi sekolah, dan sentiasa mencari cara-cara untuk menjadi warganegara yang baik.


Tabiat 3: Menetapkan Keutamaan

Saya menghabiskan masa saya terhadap perkara-perkara yang paling mustahak.

Ini bermakna saya mengatakan tidak kepada perkara-perkara yang saya tahu tidak mustahak.

Saya menetapkan keutamaan, membuat jadual tugas dan mengikuti rancangan yang dirancang.

Saya seorang yang berdisiplin dan teratur.


Tabiat 4: Berfikiran Menang-menang

Saya mengimbangi keberanian untuk mendapat apa yang saya mahu dengan mempertimbangkan kemahuan orang lain.

Saya membuat jasa kepada orang lain.

Bila konflik berlaku, saya mencari alternatif terbaik.


Tabiat 5: Cuba Untuk Memahami Sebelum Minta Untuk Difahami

Saya mendengar idea dan perasaan orang lain.

Saya cuba melihat sesuatu dari sudut pandangan mereka.

Saya mendengar pandangan orang lain tanpa mencelah.

Saya berkeyakinan dalam menyatakan idea-idea saya.

Saya memandang mata orang lain ketika bercakap dengan mereka.


Tabiat 6: Bersinergi

Saya menilai kekuatan orang lain dan belajar daripada kegigihan mereka.

Saya berkawan baik dengan mereka walaupun mereka berbeza dengan saya.

Saya boleh bekerja dengan baik dalam kumpulan.

Saya cuba mendapatkan idea-idea orang lain untuk menyelesaikan masalah sebab saya menyedari bahawa dengan penyelesaian masalah secara berkumpulan, kita boleh mencipta penyelesaian yang lebih baik daripada penyelesaian secara individu.

Saya merendah diri.


Tabiat 7: Menajamkan Gergaji

Saya menjaga tubuh badan saya dengan pemakanan yang seimbang, bersenam dan tidur secukupnya.

Saya menghabiskan masa bersama keluarga dan kawan-kawan.

Saya belajar melalui banyak cara dan dari pelbagai tempat, bukan hanya di sekolah.

Saya mengambil masa untuk mencari cara-cara yang bermakna untuk menolong orang lain.

Learning Motivation 1

Learning Motivation 1
AWARENESS IMPROVES YOUR PERFORMANCE
When i know how things work,
i will use these ideas all the time
to continously
produce
the result
i want.

Thursday, January 14, 2010

PRINSIP PERAKAUNAN TINGKATAN 5 BESTARI

PRINSIP PERAKAUNAN TINGKATAN 5 BESTARI

MINGGU 3 - MINGGU 4 (18-29 JAN)

8.0 BELANJAWAN TUNAI DAN PENYATA PENYESUAIAN BANK

HURAIAN OBJEKTIF:

1. Tujuan penyata bank dikeluarkan oleh bank

2. Sebab-sebab menyediakan penyata penyesuaian bank.

3. sebab-sebab perbezaan baki di buku tunai dan penyata bank

4. cara menyediakan penyata penyesuaian bank

a. bermula dengan baki penyata bank.

b. bermula dengan baki buku tunai

c. menyelaraskan buku tunai.

Aktiviti Pembelajaran Akses Kendiri:

1. baca buku teks muka surat 40-61

2. Buat latihan dalam buku teks no. 1, 2, 3, 4 dan 5.

3. Latihan soalan peperiksaan percubaan negeri

Monday, January 11, 2010

program pintar prinsip perakaunan spm 2009
program pintar prinsip perakaunan spm 2009
bertempat di SMK Kuala Perlis pada 25 April 2009, satu program yang dinamakan PINTAR PRINSIP PERAKAUNAN telah diadakan khusus untuk para pelajar dari seluruh negeri Perlis yang mengambil mata pelajaran Prinsip Perakaunan dalam SPM 2009. Program ini bertujuan memberikan pendedahan kepada para pelajar dengan lebih jelas untuk menjawab soalan nombor 1 untuk Kertas 2 iaitu Dokumen Perniagaan. Program seumpama ini telah dijalankan hampir setiap tahun dan merupakan acara tahunan bagi Panitia Prinsip Perakaunan Negeri Perlis yang diketuai oleh Encik Rosli bin Long dengan dibantu oleh semua guru mata pelajaran yang sama bagi setiap sekolah di Perlis.

PRINSIP PERAKAUNAN TINGKATAN 4 BESTARI


PRINSIP PERAKAUNAN


TINGKATAN 4 BESTARI


MINGGU 1-2 (4 JAN -15 JAN 2010)


1.1 Pendedahan Kepada Penyata Kewangan


(a) Jenis-jenis Penyata Kewangan


(b) Tujuan Penyata Kewangan


(c) Tajuk Penyata Kewangan


(d) Komponen setiap jenis Penyata Kewangan


(e) Pihak yang bertanggungjawab ke atas penyediaan Penyata Kewangan


(f) Pengguna Penyata Kewangan


(g) Kepentingan Penyata Kewangan dalam perniagaan


Nota:


Oleh kerana sukatan pelajaran untuk tingkatan 4 bagi tahun 2010 ini agak berbeza dengan tahun sebelumnya, maka adalah dicadangkan supaya buku teks yang sediaada digunapakai dalam kelas.


Latihan:


A. Sila rujuk buku teks tingkatan 4 pada mukasurat 23


1. Apakah sumbangan yang diberi oleh Luca Pacioli sehingga beliau dianggap sebagai perintis perakaunan?


2. (a) Beri makna simpan kira dan perakaunan.

(b) Mengapakah kita perlu mempelajari simpan kira dan perakaunan?


3. Terdapat beberapa jenis organisasi perniagaan di Malaysia.


(a) Senaraikan bentuk organisasi perniagaan utama yang terdapat di negara kita

(b) Antara organisasi perniagaan tersebut, yang manakah paling banyak didapati di negara ini?


4. Nyatakan bentuk organisasi perniagaan berikut:


(a) Rahman Enterprise

(b) Choo dan Rakan-rakan

(c) Syarikat Cahaya Sdn. Bhd.

Saturday, January 9, 2010

PENGAJIAN PERNIAGAAN KERTAS 1

PENGAJIAN PERNIAGAAN KERTAS 1

TINGKATAN 6 ATAS 1 DAN 6 ATAS 2

MINGGU PERTAMA DAN KEDUA (4-15 JAN 2010)

TAJUK: 3. FUNGSI PERNIAGAAN

SUB-TAJUK: 3.2 PENGELUARAN

AKTIVITI PEMBELAJARAN:

3.21 Definisi dan peranan

3.22 Proses Pengeluaran

3.23 Perancangan

i) Lokasi kilang

ii) Susun atur kilang

3.24 Jenis-jenis pengeluaran

a. mengenali secara umum definisi, latar belakang dan proses pengeluaran

b. mengenali secara umum faktor penentuan lokasi dan susun atur kilang

Latihan:

A. Soalan Berperingkat

1 a) Berikan definisi pengeluaran. (2)

b) Jelaskan kepentingan dan tangungjawab pengurus pengeluaran. (9)

c) Jelaskan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pengurus pengeluaran. (14)

2 a) Jabatan pengeluaran merupakan pelengkap kepada jabatan-jabatan lain dalm organisasi. Jelaskan. (9)

b) Jelaskan faktor-faktor yang perlu diambil kira dalam penentuan sesuatu lokasi pengelauaran sesuatu produk (16)

3 a) Nyatakan objektif-objektif yang perlu diambil kira dalam susun atur sesebuah kilang. (7)

b) Jelaskan jenis-jenis susun atur yang boleh dipraktikkan dalam sesebuah kilang (9)

c) Bincangkan jenis-jenis pengeluaran. (9)

4 a) Nyatakan dan jelaskan 5 perkara yang perlu diambil kira dalam perancangan sesuatu susun atur yang baik. (10)

b) Dengan menggunakan contoh ,terangkan perbezaan antara susun atur produk dengan susun atur proses. (6)

c) i) Sebutkan 4 jenis pengeluaran yang boleh dipilih oleh sesebuah organisasi.

ii)Nyatakan kebaikan dan keburukan jenis-jenis pengeluaran? (9)

5. (a)Bagaimanakah CAD/CAM boleh mempercepatkan proses pembangunan sesuatu produk. (10)

(b) Merekayasa perniagan boleh membantu dalam mempertingkatkan produktiviti. Jelaskan secara terperinci. (15)

6. Terangkan konsep JIT dan jelaskan dua belas elemen yang terdapat di dalamnya. (25)

7. (a) Apakah itu ISO 9000? Huraikan empat prinsip ISO 9000. (15)

(b)Kini semakin banyak organisasi mengambil langkah untuk mendapatkan persijilan ISO 9000, pada pendapat anda, apakah faedah persijilan ini? (10)

8. (a) Jelaskan maksud Reka Bentuk Bantuan Komputer (CAD) dan Pembuatan Bantuan Komputer (CAM). (10)

(b) Huraikan kebaikan untuk mereka bentuk dengan CAD/CAM (15)

9. (a) Berikan maksud dan objektif pengurusan kualiti menyeluruh (TQM). (6)

(b) Mengapakah pengurusan kualiti diberi penekanan dalam perniagaan? (5)

(c) Jelaskan prinsip-prinsip pengurusan kualiti menyeluruh. (14)

(b) Huraikan kebaikan untuk mereka bentuk dengan CAD/CAM. (15)

B. Soalan Pendek

1. Berikan definisi pengurusan pengeluaran (2)

2. Nyatakan empat cabaran pengurus pengeluaran (4)

3. Berikan dua sebab mengapa kita perlu mempelajari bidang
pengurusan pengeluaran. (2)

4. Nyatakan tiga jenis susun atur kilang. (3)

5. Nyatakan dua objektif kawalan kualiti. (2)

6. Bezakan antara pemeriksaan menyeluruh dengan pelan
persampelan. (4)

7. Nyatakan tiga kaedah pengurusan inventori. (3)

8. Bezakan antara kaedah penyelenggaraan reaktif dan proaktif. (2)

9. Nyatakan empat kebaikan pengurusan kualiti menyeluruh. (4)

10. Berikan definisi merekayasa. (2)

11. Terangkan kaedah kawalan inventori berikut:

(a) ABC

(b) EOQ

(c) JIT (3)

12. Berikan kebaikan merekayasa dalam pengeluaran. (3)

13. Nyatakan dan huraikan kategori kos yang dikaitkan dengan
pengurusan kualiti. (3)

14. Berikan maksud kaedah pengeluaran moden ISO 9000. (2)

15. Jelaskan dua prinsip dalam pengurusan TQM (2)

16. Nyatakan era perkembangan pengurusan pengeluaran dan konsep-konsep utama dalam era tersebut.

18. Huraikan kepentingan pengurusan pengeluaran kepada organisasi.

19. Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh pengurus-pengurus pengeluaran.

20. Terangkan hubungan jabatan pengeluaran dengan jabatan pemasaran, kewangan, dan sumber manusia.

21. Huraikan sistem pengeluaran secara am.

22. Huraikan sistem pengeluaran bagi aktiviti perniagaan/perusahaan tersebut.

(a) perladangan

(b) kedai barang emas

(c) tekstil

(d) perabot

(e) motokar

(f) sos

23. Huraikan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan lokasi sesebuah kilang.

24. Senaraikan tiga sebab utama susun atur kilang dibuat.

25. Senaraikan objektif susun atus kilang.

26. Dengan bantuan gambar rajah, jelaskan susun atur tetap, susun atus proses, dan susun atur produk.

27. Berikan definisi istilah yang berikut:

(a) Kualiti

(b) Kawalan kualiti

(c) Pemeriksaan

(d) Inventori

(e) Kawalan inventori

(f) Analisis ABC

(g) Kuantiti pesanan ekonomi

(h) Sistem Just-in-Time

(i) Penyenggaraan.

28. Jelaskan jenis-jenis pengeluaran yang berikut:

(a) Pengeluaran mengikut tempahan

(b) Pengeluaran secara massa

(c) Pengeluaran secara kelompok

29. Senaraikan objektif kawalan kualiti.

30. Berpandukan gambar rajah, terangkan kawalan proses secara statistik.

31. Huraikan objektif kawalan kualiti.

32. Senaraikan sebab-sebab keperluan pengurusan inventori.

33. Senaraikan objektif penyenggaraan.

34. Huraikan kaedah-kaedah penyenggaraan.

35. Huraikan maksud istilah-istilah yang berikut:

(a) pengurusan kualiti menyeluruh'

(b) ISO 9000

(c) Merekayasa

(d) CAD

(e) CAM

36. Seanaraikan prinsip-prinsip pengurusan kualiti menyeluruh.

37. Senaraikan kebaikan dan kelemahan pengurusan kualiti menyeluruh.

38. Huraikan cara-cara bagi sesebuah organisasi mendapatkan ISO 9ooo.

39.senaraikan faedah-faedahbagi sesebuah organisasi yang mendapat sijil ISO.

40.Huraikan objektif merekayasa.

41. Huraikan kelebihan dan kelemahan merekayasa.

42. Huraikan kelebihan CAD dab CAM.Monday, January 4, 2010

Hari Pertama Persekolahan untuk tahun 2010


Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pembaca yang singgah di sini terutamanya para pelajar prinsip perakaunan tingkatan lima dan pelajar pengajian perniagaan tingkatan enam bagi tahun 2010 . Selamat belajar dan menyahut cabaran untuk memajukan diri sendiri untuk mencapai cita-cita dan kehidupan yang lebih baik. Saya ingin sampaikan satu daripada penegasan yang sering dibuat oleh para guru ketika awal tahun dan juga sepanjang tahun iaitu

PELAJARAN DAPAT MENGUBAH TARAF HIDUP ANDA.

Semoga ungkapan ini dapat diterjemahkan kepada tindakan yang bermakna kepada para pelajar semua. Bagaimana harus kita mulakan sesuatu yang bermakna ini....begini ..lihatlah bagaimana caranya anda belajar:

1. Melalui pembelajaran formal dalam kelas

2. Pembacaan bahan-bahan ilmiah dan rujukan seperti buku teks, buku rujukan dan sebagainya

3. Melalui kelas tuisyen di luar waktu persekolahan

4. Melalui akses kepada bahan-bahan pembelajaran secara online di internet.

5. Mencari dan mengumpulkan soalan-soalan peperiksaan sebenar yang berkaitan dengan mata pelajaran yang anda pelajari.

Jelasnya ada banyak cara untuk kita belajar dan apa yang penting ialah rancang, fikir dan ambil tindakan segera....dengan pakaian sekolah serba baru ...ia juga bermakna anda juga telah bersedia untuk memulakan satu perjalanan yang menarik iaiatu penerokaan yang bermula di sini pada waktu ini dan proses yang menarik ini akan berlangsung sepanjang hidup anda....jom kita belajar ....jom...jom..

MINGGU PERTAMA DAN MINGGU KEDUA (4-15 januari 2010)

PRINSIP PERAKAUNAN

TINGKATAN 5 BESTARI

TAJUK: 14. TAFSIRAN PENYATA AKAUN

AKTIVITI PEMBELAJARAN:

1. menerangkan maksud setiap nisbah
2. menyatakan rumus bagi setiap nisbah

3. menerangkan kepentingan mentafsir penyata kewangan
4. menghitung nisbah-nisbah perakaunan
5. mentafsir nisbah-nisbah perakaunan
6. membuat rumusan setiap nisbah antara firma
7. membuat keputusan memilih firma

Aktiviti dalam kelas dan kerja rumah:

A. Baca buku teks bab 9 muka surat 227 hingga 239

B. Dapatkan format tafsiran penyata kewangan

C. Sila jawab latihan dalam buku teks tingkatan lima muka surat 240-242 (untuk tempoh 2 minggu)

1. soalan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 pada minggu pertama
2. soalan 7, 8 dan 9 pada minggu kedua
3. soalan tambahan dari kertas peperiksaan sebenar tahun 1998, 2003, 2004, 2006 dan 2008 dan soalan-soalan dari kertas peperiksaan percubaan negeri (2009)Johor, Melaka, dan Terengganu.