Monday, January 11, 2010

PRINSIP PERAKAUNAN TINGKATAN 4 BESTARI


PRINSIP PERAKAUNAN


TINGKATAN 4 BESTARI


MINGGU 1-2 (4 JAN -15 JAN 2010)


1.1 Pendedahan Kepada Penyata Kewangan


(a) Jenis-jenis Penyata Kewangan


(b) Tujuan Penyata Kewangan


(c) Tajuk Penyata Kewangan


(d) Komponen setiap jenis Penyata Kewangan


(e) Pihak yang bertanggungjawab ke atas penyediaan Penyata Kewangan


(f) Pengguna Penyata Kewangan


(g) Kepentingan Penyata Kewangan dalam perniagaan


Nota:


Oleh kerana sukatan pelajaran untuk tingkatan 4 bagi tahun 2010 ini agak berbeza dengan tahun sebelumnya, maka adalah dicadangkan supaya buku teks yang sediaada digunapakai dalam kelas.


Latihan:


A. Sila rujuk buku teks tingkatan 4 pada mukasurat 23


1. Apakah sumbangan yang diberi oleh Luca Pacioli sehingga beliau dianggap sebagai perintis perakaunan?


2. (a) Beri makna simpan kira dan perakaunan.

(b) Mengapakah kita perlu mempelajari simpan kira dan perakaunan?


3. Terdapat beberapa jenis organisasi perniagaan di Malaysia.


(a) Senaraikan bentuk organisasi perniagaan utama yang terdapat di negara kita

(b) Antara organisasi perniagaan tersebut, yang manakah paling banyak didapati di negara ini?


4. Nyatakan bentuk organisasi perniagaan berikut:


(a) Rahman Enterprise

(b) Choo dan Rakan-rakan

(c) Syarikat Cahaya Sdn. Bhd.

No comments:

Post a Comment