Tuesday, January 26, 2010

PENGAJIAN PERNIAGAAN KERTAS 1

PENGAJIAN PERNIAGAAN KERTAS 1


TINGKATAN 6 ATAS


MINGGU KE 5 DAN KE 6 ( 1 feb -12 feb 2010)


TAJUK : 3. FUNGSI PERNIAGAAN


SUB-TAJUK: 3.4 SUMBER MANUSIA


Pada akhir pengajaran, para pelajar dapat:

(a) Mengenalpasti definisi, peranan dan kepentingan pengurusan sumber manusia

(b) Mengenalpasti fungsi Jabatan Sumber Manusia

(c) Menjelaskan cabaran-cabaran pengurusan sumber manusia.

(d) Mengenalpasti peranan dan kepentingan penyelenggaraan pekerja.

(e) Menjelaskan secara terperinci aspek penyelenggaraan pekerja
-keselamatan
- kesihatan
- jaminan kerja

(f) Mengenalpasti definisi perhubungan industri dan kesatuan sekerja.

(g) Mengenalpasti fungsi-fungsi kesatuan sekerja

(h) Menjelaskan secara terperinci kaedah mengekalkan hubungan harmonis antara majikan dengan pekerja.

Soalan latihan berperingkat:


1. Berikan definisi konsep-konsep yang berikut:


(a) sumber manusia

(b) pengurusan sumber manusia

(c) perancangan sumber manusia

(d) inventori sumber manusia

(e) pengrekrutan

(f) pemilihan pekerja

(g) temuduga

(h) ujian pemilihan

(i) penawaran kerja

(i) induksi


2. Huraikan peranan-peranan pengurus sumber manusia.


3. Senaraikan kepentingan pengurusan sumber manusia.


4. Jelaskan fungsi jabatan sumber manusia.


5. Bincangkan faktor-faktor yang memberi cabaran dalam pengurusan sumber


6. Berpandukan gambar rajah, huraikan langkah-langkah dalam perancangan sumber manusia.


7. Jelaskan maksud analisis kerja, penghuraian kerja, dan spesifikasi kerja.


8. Bincangkan kelebihan dan kelemahan pengrekrutan pekerja dari dalam dan luar organisasi.


9. Huraikan kesilapan-kesilapan yang berlaku dalam temu duga.


10. Huraikan tujuan program induksi.


11, Berikan definisi konsep-konsep berikut:


(a) latihan

(b) pembangunan

(c) penilaian prestasi

(d) ganjaran berbentuk wang

(e) faedah organisasi

(f) tindakan disiplin

(g)perpisahan

(h) keselamatan pekerja

(i) perhubungan industri

(j) kesatuan sekerja12. Senaraikan peranan dan kepentingan program latihan.


13. Huraikan langkah=langkah damalm pembentukan dan pelaksanaan program latihan.


14. Terangkan jenis-jenis latihan.


15. Terangkan kelebihan dan kelemahan pengrekrutan pekerja dari dalam dan luar organisasi.

16. Huraikan kesilapan-kesilapan yang berlaku dalam temu duga.

17. Huraikan tujuan program induksi.

18. Berikan definisi konsep-konsep berikut:

(a) Latihan

(b) pembangunan

(c) penilaian prestasi

(d) ganjaran berbentuk wang

(e) faedah organisasi

(f) tindakan disiplin

(g) perpisahan

(h) keselamatan pekerja

(i) perhubungan industri

(j) kesatuan sekerja

19. Senaraikan peranan dan kepentingan program latihan.

20. Huraikan langkah-langkah dalam pembentukan dan pelaksanaan program latihan.

21. Terangkan jenis-jenis latihan

22. Terangkan kelebihan dan kelemahan latihan sambil kerja dan latihan di luar kerja.

23. Huraikan kaedah-kaedah dalam penilaian prestasi.

24. Huraikan masalah-masalah dalam penilaian prestasi.

25. Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian ganjaran (penentu-penentu ganjaran).

26. Senaraikan peranan dan kepentingan penyelenggaraan pekerja.

27. Senaraikan fungsi kesatuan sekerja.

28. Huraikan cara-cara mengekalkan keharmonian hubungan antara pekerja dengan majikan.

Soalan Peperiksaan STPM sebenar (1999 - 2009)

1999


2000

(f) Nyatakan lima kepentingan penilaian prestasi kepada organisasi.


2001

2 (a) Pemilihan pekerja ialah satu daripada fungsi pengurusan sumber manusia.

(i) Huraikan maksud pemilihan pekerja. (1)

(ii) Terangkan empat prosedur pemilihan pekerja yang biasa diamalkan oleh sesebuah organisasi. (12)

(b) (i) Jelaskan tiga tujuan penilaian prestasi pekerja. (3)

(ii) Nyatakan tiga masalah penilaian prestasi pekerja, dan bincangkan cara mengatasi setiap masalah itu. (9)

2002

2. (a) Huraikan maksud pengurusan sumber manusia dan kepentinganya kepada organisasi. (8)

(b) Jelaskan cabaran-cabaran yang wujud dalam aktiviti pengurusan sumber manusia yang berikut.

(i) Peningkatan bilangan wanita dalam sektor pekerjaan

(ii) Globalisasi

(iii) Kepelbagaian tenaga kerja (9)

(c) Huraikan empat kaedah yang sering digunakan dalam proses pemilihan pekerja. (8)

2005

4. (a) Jelaskan maksud pengrekrutan pekerja dan terangkan bagaimana proses pengrekrutan boleh dilaksanakan oleh sesebuah organisasi. (11)

(b) Jelaskan maksud ganjaran kewangan dan huraikan butiran bayaran yang termasuk dalam ganjaran tersebut. (6)

(c) Jelaskan ganjaran-ganjaran bukan kewangan yang perlu disediakan oleh sesebuah organisasi bagi menarik minat pemohon pekerjaan. (8)

2006

(h) Nyatakan empat jenis ujian untuk memilih pekerja. (2)

2007

(f) Perihalkan dua bahagian dalam analisis kerja. (2)

5 comments:

 1. cikgu..boleh bg jwpn x?? nk wt semakan...

  ReplyDelete
 2. can i have the answer pls.. i'm doin my asgmnt n i hope ur q & a would be useful to me.. thnks..

  ReplyDelete
 3. aslmkm cikgu..boleh tak cikgu bg soalan STPM 2002 pengajian perniagaan kertas 1..soalan no. 1(h)..tolong ckgu..

  ReplyDelete
 4. ckgu,..boleh paparkan lagi banyak soalan stpm pengajian perniagaan?tq

  ReplyDelete
 5. nak jawapan,cmna nak dapat skema jawapan lau xbgi???

  ReplyDelete