Friday, June 22, 2012

Inovasi Perakaunan (Siri 2)


Penggunaan Teknik 4 Warna dalam tajuk Penyata Penyesuaian Bank
dengan mengemaskini buku tunai

Susulan daripada Teknik 4 warna yang saya gunakan sebagai inovasi pembelajaran, teknik tersebut dikembangkan lagi dalam topik Penyata Penyesuaian Bank dengan mengemaskini buku tunai,

Anda boleh mendowload ulasan pembelajaran tersebut melalui link di bawah:


Penggunaan Teknik 4 Warna dalam tajuk Penyata Penyesuaian Bank

Friday, June 15, 2012

Inovasi Perakaunan (Siri 1)


Penggunaan Teknik 4 Warna dalam tajuk Kelab dan Persatuan

Penggunaan teknik 4 warna ini telah saya hasilkan bagi membentuk pengajaran dan pembelajaran yang berkesan khususnya untuk tajuk Kelab dan Persatuan. Semoga pembelajaran ini dapat diikuti dan dimanfaat sebaik mungkin oleh rakan-rakan guru dan anak-anak pelajar sekalian. Dan diharapkan dengan idea inovasi ini dapat dikembangkan dengan mengaplikasikannya ke topik-topik yang lain pula.

Untuk melihat dan membacanya, anda boleh klik link dibawah ini:

Penggunaan Teknik 4 Warna dalam tajuk Kelab dan Persatuan